HİDROFOR NEDİR?

Hidrofor, şehir şebekesinin yetersiz kaldığı durumlarda, yüksek binalarda ya da su kesintisine karşı su deposu bulunan binalarda kullanıcıya suyun konforlu bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan pompa ve kontrol ekipmanlarından oluşan bir sistemdir.

Hidrofor ile pompa arasındaki fark genelde merak edilen bir detaydır. Bunu kısaca şu şekilde açıklayalım. Hidrofor bir sistem bütünüdür hem pompadan hem pompanın devreye giriş çıkışını kontrol eden kontrol ekipmanlarından oluşur. Pompanın daha uzun ömürlü çalışmasını sağlamak amacıyla koruma ekipmanlarından oluşmuş bir sistemi vardır böylece tek bir amaca odaklanmaz, genel olarak kontrol ve koruma sağlar.

Pompa Dışında Hidroforu Oluşturan Yardımcı Ekipmanlar;

 • Denge tankı (genleşme tankı) ve bağlantı fleksi
 • Seviye Flatörü
 • Elektronik kontrol paneli
 • Basınç şalteri
 • Manometre
 • Küresel vana
 • Çekvalf
 • Birden fazla pompa için emiş ve basma kollektörü

Hidroforların kullanım alanları;

Konut, apartman, ticari binalarda (ofis, yurt, otel, hastane vb.) ihtiyaç duyulan basınçlı su temininde.

Otomatik su dağıtma(sprinkler) sistemine sahip bahçe sulama sistemlerinde.

Su arıtma (RO-Reverse osmosis) sistemlerinde.

Endüstriyel proseslerde basınçlı su ihtiyacı duyulan sistemlerde.

Yangınla mücadele kapsamında, ıslak söndürme sistemlerinde(sprinkler) gerekli basınçlı su temininde.

Kullanım amacına göre (evsel, endüstriyel, ticari vb.) seçilecek hidroforun uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hidrofor tipinin ve kapasitesinin doğru olarak belirlenmesi gerekir.

Bu kriterler;

 • Su deposunun hidrofora göre konumu (Negatif emiş durumu kontrolü)
 • Basınçlandırılacak suyun niteliği (sıcaklık, kirlilik durumu, sertlik, asidik-bazik düzeyleri vb.)
 • Hidroforun tesis edileceği alanın özellikleri (yeterli yerleşim alanı, havalandırma, gürültü seviyesi kontrolleri)
 • Tesis, konut, fabrika vb. elektrik besleme şekli (monofaze-trifaze kontrolü)
 • Hidrofor debisinin hesaplanmasında mekanın niteliğine göre (okul,yurt,konut, villa,otel vb.) kullanıcı sayısı ve eş zaman faktörünün doğru seçilmesi
 • Elektrik sarfiyatı ve işletme giderleri açısından seçilecek pompa verim eğrisinde en yüksek verimli olduğu noktada seçilmesi
 • Gerekli hidrofor basıncı; bina statik yüksekliği (kot farkı), toplam iletim kayıpları ve iş yapma(akma) basıncı dikkate alınarak en doğru seçimin yapılması
 • Seçilecek olan denge tankının hacminin doğru hesaplanması ve basınç sınıfının doğru tespit edilmesi
 • Bunların dışında debi değişkenliğinin fazla olduğu sistemlerde çoklu pompa sistemleri veya frekans kontrollü hidroforlar ile optimum çözümlerin oluşturulması

Bu sayede yüksek motor gücüne sahip pompalar yerine daha düşük motor gücüne sahip fazla sayıda pompa ile elektrik sarfiyatının önüne geçilebilir ve yüksek konfor garanti edilebilir. Ayrıca olası bir arıza durumunda da pompaların arızası giderilene kadar sistemin çalışmaya devam etmesi sağlanır.