BRÜLÖR NEDİR?

Brülör nedir? Brülör yanma, yakıt içerisindeki yanabilir bileşenlerin oksijenle girdikleri kimyasal tepkime sonucunda ısının açığa çıkması ile tanımlanır. Brülör ve yanma birbirinden ayrı tutulamayan iki terimdir. Brülör, yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihazdır. Brülöre gelen yakıtın oksijenle tepkimesi sonucunda meydana gelen ısı, kazanlardaki suyun ısıtılmasında kullanılır.

BRÜLÖR NASIL ÇALIŞIR?

Brülörler, yanma işlemini baz aldığı için içerisinde yanma odaları bulunur. Yanma odasında gerçekleştirilen yanma işlemi sonrasında oluşan ısı, buradan enerji ihtiyacı olan kısma iletilir. Brülöre gelen havayı sağlayan fan için de brülör motoruna elektrik enerjisi verilir ve sıvı yakıt brülörlerinde ise motordan gelen güç sıvının aktarımında kullanılır. Yanma odasındaki ilk tutuşmadan çıkacak olan kıvılcımın meydana gelebilmesi için elektrik enerjisi yüksek voltajlı trafodan alınır. Ateşleme başlığına iletilen yakıt, brülörün gövdesindeki fan ile yanma başlığına iletilen hava, özel bir türbülans düzeneği yardımıyla homojen şekilde karıştırılır ve yanma tepkimesi meydana gelir. Sonrasında devreye yanma kontrol röle mekanizması girer ve zaman, açma-kapama, miktar gibi oranlarla hassas ayarlamalar yaparak, yanma işleminin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve kontrol altında tutar. Sonuç olarak tam verimli ve son derece güvenli bir yanma işlemi meydana gelir. Brülörler enerji verimliliğinde önemli bir yere sahiptir.

Brülörler; Çalışma Prensibine, Kullanılan Yakıt Cinsine ve Yakıtın Atomizasyonuna göre sınıflandırılmaktadır. Çalışma Prensibine göre, Atmosferik ve Üflemeli Brülörler alt gruplar olarak bilinmektedir. Kullanılan Yakıt Cinsine göre; sıvı, katı ve gaz yakıt olarak ayrılmaktadır. Lpg, biogaz, motorin, kömür bunların çeşitleri arasındadır. Yakıt Atomizasyonuna göre ise Püskürtmeli (yüksek basınçlı), Rotatif (alçak basınçlı) ve Buhar ve Hava Parçalamalı olarak gruplandırılmıştır.